Formularz rejestracyjny zostanie uruchomiony wkrótce.

 

  Członkowie PTK [ceny brutto]
Pozostali uczestnicy [ceny brutto]
Wpłata do 15 kwietnia 2022 r. 350,00 550,00
Wpłata do 30 czerwca 2022 r. 380,00 580,00
Wpłata do 9 września 2022 r. 410,00 610,00
Rejestracja na miejscu 550,00 750,00
Rejestracja jednodniowa 185,00 385,00
Osoba towarzysząca 200,00 200,00

 

Z opłaty zwolnieni są: wykładowcy, przewodniczący sesji, emeryci, renciści, Członkowie Honorowi PTK i byli Prezesi PTK, studenci
studiów dziennych medycznych, pielęgniarki, technicy medyczni, ratownicy medyczni, rehabilitanci i prowadzący rehabilitację
w ramach lecznictwa zamkniętego i otwartego.

Osoby prezentujące tylko abstrakty oraz przypadki kliniczne muszą dokonać opłaty rejestracyjnej.

Osoba towarzysząca nie jest uprawniona do uczestnictwa w sesjach naukowych, edukacyjnych, ani satelitarnych.

Organizator niniejszym oświadcza, że udział osób towarzyszących nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska

Opłata pełnego uczestnictwa w Kongresie (poza rejestracją jednodniową i osób towarzyszących) obejmuje koszt prenumeraty
Zeszytów Edukacyjnych Kardiologii Polskiej w okresie X 2022 – IX 2023.