Wytyczne dotyczące wygłaszania wykładów i przygotowania prezentacji

Czas wystąpień – sesje 90 minutowe

Rodzaj sesji Czas
Prezentacja wykładu Dyskusji w sesji
Sesja – 3 wykłady 20 minut 30 minut
Sesja – 4 wykłady 15 minut 30 minut
Sesja – 5 wykładów 12 minut 30 minut
Sesja przyapdków klinicznych 12-13 minut 15 minut
Sesja prac oryginalnych - moderowane prezentacje plakatowe 7-8 minut

 

W przypadku sesji dydaktycznej z inną liczbą wykładów prosimy o ustalenie czasu bezpośrednio z Przewodniczącymi sesji.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE CZASÓW WYSTĄPIEŃ!

 

Wytyczne dotyczące przygotowania prezentacji

System prezentacji multimedialnych na salach obrad uniemożliwia podłączenie i korzystanie z indywidualnych komputerów.

Zalecany format prezentacji to 16:9. Rekomendowane rozszerzenie: .pptx

Filmy powinny zostać osadzone bezpośrednio w prezentacji, dopuszczalne formaty: avi, divx, xvid, wmv, mov, mpg. Prezentacje przygotowane
w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek itp., za co Komitet Organizacyjny i Naukowy nie odpowiada.

W czasie prezentacji wymagane jest przedstawienie „deklaracji potencjalnego konfliktu interesów” (w stosunku do wygłaszanej prezentacji).
Link ze wzorem slajdu do pobrania:

>> POBIERZ DEKLARACJĘ <<

POBIERZ TEMPLATE

Chcielibyśmy podkreślić, że prezentowane przez Państwa wykłady powinny cechować się wysoką wartością edukacyjną, prezentując najnowszą wiedzę zgodną z wytycznymi ESC oraz aktualnymi publikacjami.

Informacje dla Przewodniczących

Zwracamy się ze szczególną prośbą o stymulację dyskusji w oparciu o najnowsze dane naukowe. Bardzo prosimy o rygorystyczne przestrzeganie czasu wszystkich wystąpień oraz omówienie prezentacji i wniosków z Wykładowcami przed rozpoczęciem Kongresu.