Niezaspokojone potrzeby zdrowotne w kardiologii
28.07.2022

Pandemia koronawirusa pogłębiła „dług kardiologiczny”, pacjenci z zawałem serca znacznie dłużej niż przed pandemią zwlekają z wezwaniem fachowej pomocy medycznej, a liczba pacjentów m.in. z niewydolnością serca, wymagających hospitalizacji drastycznie wzrosła. Dostęp do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej był ograniczony, czas oczekiwania na planowe zabiegi i wszystkie świadczenia zdrowotne wydłużył się. Nadal wielu chorych czeka na rehabilitację kardiologiczną. Obecnie stoimy przed ogromnym wyzwaniem, aby tym wszystkim osobom pomóc na czas, dlatego tegoroczny Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie odbywać się pod hasłem „Sercu na ratunek”.

W związku z trudną sytuacją w jakiej się znaleźliśmy i rosnącymi potrzebami polskiej kardiologii motto Kongresu brzmi „Niezaspokojone potrzeby zdrowotne w kardiologii”. Z jednej strony jest to skutek wzrostu liczby zachorowań, a z drugiej pojawiających się innowacji nie tylko w leczeniu, ale również w diagnostyce.

Priorytetem są rozwiązania systemowe w kardiologii tj.

  • uwolnienie limitów w procedurach kardiologicznych i kardiochirurgicznych
  • usprawnienie wprowadzania nowych technologii medycznych do refundacji nie tylko lekowych, ale również wyrobów medycznych
  • reewaluacja wycen procedur kardiologicznych
  • rozszerzenie Sieci Kardiologicznej na teren całego kraju
  • optymalizacja wczesnej diagnostyki i leczenia interwencyjnego zawału serca
  • promowanie i wdrażanie koordynowanej opieki nad pacjentem kardiologicznym w poszczególnych jednostkach i zespołach chorobowych